Leiderschap en Ritme

Martin Verdonk Teambuilding workshops

Wat is leiderschap en ritme?

Op een inspirerende manier werken aan het samenstellen van een team, de neuzen dezelfde kant op laten wijzen, harmonie bereiken. Met de workshop ‘Leiderschap en Ritme’ wordt er in een dagdeel duidelijk dat iedereen in een organisatie onderdeel dient te zijn van het grote geheel. Dat alleen dán bijzondere samenklanken kunnen ontstaan en de deelnemers meegaan op de energie van de groep.

Leiderschap en Ritme, een unieke ervaring

Martin heeft het vermogen om deelnemers mee te nemen in een inspirerend verhaal waarin hij laat zien en horen wat ervoor nodig is om doelen te bereiken. De deelnemers krijgen daarbij diverse percussie-instrumenten in handen en worden tot samenspel aangezet. Musicerend leren zij – letterlijk spelenderwijs – aandacht te ontwikkelen voor de verschillende en soms zelfs conflicterende belangen die bij het bereiken van doelen opspelen. Zij worden tot hoofdrolspelers, ieder voor zich. Maar gezamenlijk stuwen zij elkaar op in de beleving van hun passie en ieder leert die alle ruimte te geven.

Waar staat Leiderschap en Ritme voor?

Leiderschap en Ritme geeft de deelnemer op unieke wijze inzicht in het continue proces van focussen, besluiten nemen en verantwoordelijkheid dragen voor dromen en passies.
Wie wil je zijn? Wat wil je doen? Wat ben je bereid ervoor op te geven? Hoeveel ben je genegen te investeren?